Překlady a copywriting

Často se setkáváme s reklamami, články, webovými stránkami nebo tiskovými zprávami a cítíme, že v nich něco nesedí. Znáte ten pocit?

Obzvlášť v době, kdy neustále komunikujeme nejen mezi zeměmi, ale občas i mezi světy, je velmi důležité, aby zprávy a texty byly jasné, srozumitelné, a především dobře formulované, i co se týče kulturních reálií. Proto je občas nutné využít služeb expertů, tedy profesionálních překladatelů a překladatelek anebo copywriterů. Ráda vás podpořím profesionálními překlady a copywritingem, nebo vyladím už přeložené texty korekturou.

Ihre Vorteile

 • ✓ Profesionální
 • ✓ Mnoholetá zkušenost s českým jazykem
 • ✓ Reference a zkušenosti
 • ✓ Rychle a spolehlivě
 • ✓ Pozorně a na míru
 • ➔ dozvědět se více
kristin-altmann_arbeit

Lokalizace webových stránek, blogů a aplikací

 

Tento druh překladů se vztahuje pouze na webové texty, totiž na texty na vašich webových stránkách nebo na webových stránkách vaší firmy, na blogu nebo v mobilní aplikaci. Aby se potenciální zákazníci mohli zorientovat na vašich webových stranách, je podstatné, aby pojmy různých bodů v menu, tlačítek či určitých údajů vyhovovaly konvencím cílové země nebo určitého jazyka. Pod tím si můžeme představit

například měnu nebo jestli zákazníkovi tykáme nebo vykáme. Proto se tento způsob překladu nazývá jako lokalizace, a to znamená, že je to přizpůsobení na lokální trh v určité zemi.

 • Jazyky: angličtina, čeština
 • Cílový jazyk: němčina
 • Obory: služby, cestovní ruch, blogy, vzdělávání, kultura, kosmetika, medicína a zdravotnictví, webové obchody, udržitelnost a udržitelný životní styl, lokalizace mobilních aplikací

 

Často kladené otázky:

Odborné překlady

Texty můžou být velice odlišné v závislosti na autorovi a cílové skupině – a dobrý překlad vám může doslova otevřít dveře k jiné kultuře. Ale naopak text se špatnou formulací může také mít opačný efekt.

Tisková zpráva nebo vědecká publikace mají úplně jinou funkci než lékařská zpráva, a proto musí být tyto texty být přeloženy jinak. Tady hraje důležitou roli nejen přesná terminologie, ale i styl, který se v textu používá.  

 • Jazyky: angličtina, čeština
 • Cílový jazyk: němčina
 • Obory: služby, zdraví a lékařství, marketing, kosmetika, cestovní ruch, blogy, udržitelnost a životní styl, vzdělávání, kultura, věda, finance, IT, manuály a návody

 

Často kladené otázky:

Literární překlady

 

V literárním překladu je to jiné než v aplikaci úvodu nebo tiskové zprávě. Nejde jen o přesnost pojmů, ale hlavně o zprostředkování určité atmosféry pomocí jazykových výrazů a slovních spojení, velkou roli hraje jazykový styl a specifický humor. Publikoval-li jste román ve vlastním nákladu a nyní ho chcete i publikovat v němčině, nebo pokud jako nakladatelství hledáte překladatelku německého jazyka – moc ráda vás podpořím ve vašem projektu.

 • Jazyky: angličtina, čeština
 • Cílový jazyk: němčina
 • Obory: překlady románů, článků, básní

 

Často kladené otázky:

Copywriting

Někdy je příliš těžké nechat si udělat překlad, přizpůsobit ho ke kulturním a jazykovým zvláštnostem, a pak dodatečně zachovat tón vaší značky. V tomto případě se využívá copywriting, tedy texty, kdy je obsah vytvářen přímo v jednom jazyce. Ušetříte si tak jeden krok v procesu a obvykle máte pouze jednu kontaktní osobu, která píše obsah pro různé kanály.

 • Jazyky: němčina
 • Obory: služby, zdraví, marketing, PR, kosmetika, cestovní ruch, blogy, životní styl, vzdělávání, kultura, věda, sport

 

Často kladené otázky:

Korektury přeložených textů

Tato služba je zajímavá pro všechny klienty, kteří už mají přeložený text, ale potřebují ho opravit nebo zdokonalit po stylistické, gramatické nebo lexikální stránce. Pokud chcete text vylepšit, měli byste se předtím zeptat, jestli si přejete určitý styl v textu, např. věcný a vědecký, nebo spíše reklamní styl. Pokud se jedná o korekturu překladu, je praktické, když mi pošlete originální text, abych ho mohla použít jako referenci. Nabízím korektury pro jazykovou kombinaci čeština-němčina a angličtina-němčina.

 • Jazyky: němčina (cílový jazyk) – čeština, angličtina (zdrojový jazyk)
 • Obory: služby, cestovní ruch, blogy, životní styl, kosmetika, vzdělávání, kultura, věda, lingvistika, pedagogika, řemeslo a ruční práce, IT, finance, logistika, gastronomie

 

Často kladené otázky:

USPs pro překlady a copywriting

Profesionální:

Díky mému bilingvnímu akademickému vzdělávání v Německu a v České republice se zabývám českým jazykem na profesionální úrovni už mnoho let. Aktuálně studuji v rámci dalšího vzdělávání pro překladatele „s razítkem“ jazykovou kombinaci angličtina-němčina. Kromě toho jsem členem německého svazu tlumočníků a překladatelů (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.).

Reference a zkušenosti:

Od roku 2016 pracuju s více než 20 spokojenými zákazníky z různých branží. Od té doby, co jsem začal pracovat jako překladatel a copywriterka jsem spolupracovala s mnoha různými firmami a neustále měnila tón svých textů tak, aby vyhovoval značce, společnosti a kultuře.

Rychle a spolehlivě:

Komunikace je klíčem úspěšné spolupráce. Transparentní komunikace ve formě úmluv, zpětných vazeb a dodání v několika balíčkách zajištují, že obdržíte svůj text včas a s požadovanými vlastnostmi.

Pozorně a na míru:

Nepracuju se strojovým překladem a zaručím se za to, že osobně vyhotovím váš překlad či korekturu. Aby překlad byl v německém jazyce co nejvíce váš, je zjišťování správných pojmů, které „sedí“ a konzultace s vámi pro mne při práci samozřejmostí.

Mnoholetá zkušenost s českým jazykem:

Jako německá rodilá mluvčí se speciálním vzděláváním v českém jazyce velice dobře rozumím, jaké jsou „oříšky“ při překladech češtiny a němčiny. Začala jsem se učit česky jako dítě, potom jsem chodila na bilingvní gymnázium a vystudovala jsem bohemistiku v Drážďanech a v Praze.

Často kladené otázky

Kontaktní formulář